Логопед- кога?

Като за начало бих искала да кажа, че логопедичната консултация и терапия не са нещо страшно или травмиращо за детето. Дори напротив – всичко се поднася в игрова форма, с много нагледни средства и децата обожават времето , прекарано в логопедичният кабинет. Хубаво е, ако имате някакви съмнения относно говорно-езиковото развитие на детето си, да потърсите помощ от  специалист и заедно да се преборите със затрудненията преди да се задълбочат.

Кога родителят да се обърне към логопед?

Когато детето е в предучилищна възраст и :

» е над 2, 3 годишна възраст и не проявява желание за продуциране на собствена реч и спонтанна комуникация, дори и чрез лепет.

»е вече над  3 годишна възраст, а още не говори или говори единствено с лепет или  т.нар. „бебешки” говор.

» не разпознава цветовете, посоките горе-долу, пред-зад.
» не подрежда правилно думите в изречението, изпуска думи или не ги съгласува правилно.
» не може да разкаже за случка или позната приказка като спазва последователността на събитията.
» не произнася правилно, пропуска или заменя звукове – с, з, ц, ш, ж, ч, р , л , к,г.
» заеква, запъва се, когато говори.

» се намира в оздравителен период след трахеостомия/трахеотомия  и му е препоръчана логопедична терапия.

» има комуникативни затруднения при общуване със съучениците и обкръжението си .

» притежава стереотипно поведение и понякога изпада в неконтролируеми състояния.

» има поставена диагноза и препоръки за логопедична работа.

Тъй като съм специализирала и в работата с възрастни хора, на ваше разположение съм , ако :

» имате поставена диагноза и препоръки за логопедична работа.

» претърпяли сте инсулт и имате нужда от помощ при продуцирането на реч и възвръщане на говорните ви навици.

» имате артикулационни затруднения с някой от звуковете с, з, ц, ш, ж, ч, р , л , к,г.

» заеквате, запъвате се , когато говорите .

» се намирате в оздравителен период след трахеостомия/трахеотомия и ви е препоръчана логопедична терапия.