УСЛУГИ

Снемане на логопедичен статус

Логопедичният статус под формата на чек лист се използва при поемането на детето от специалист логопед или ресурсен учител, както и за проследяване на неговото състояние. Логопедичният статус, изготвен по този начин е достоверен, но не носи обемна информация.

Изготвяне на логопедична диагностика

Обследване и снемане на обширен логопедичен статус на детето, като се използва диагностична карта, в която се описват подробно всички аспекти от развитието на детето. Тази диагностика може да послужи много на всички родители и специалисти, тъй като носи изключително богата информация за състоянието на детето.

Логопедично занятие

По време на тези занятия се работи върху говорните и комуникативни нарушения на детето. Независимо дали детето не може да казва добре звук “р” или е изцяло невербално , то логопедичният кабинет е точното място за него.

Арт -терапевтично  ателие

Арт – терапията е начин на себеизразяване и разбиране на самият себе си. Чрез арт-терапията можете да помогнете на детето си да изрази онова, което го безпокои или прави много щастливо, да му помогнете да се изчисти от негативните мисли.

Общите занятия са полезни за деца и възрастни.

Ресурсно обучение

Детето ви не се справя наравно с другите ученици?

Има специални образователни потребности и всички се хващат за диагнозата му, когато се стигне до това да оправдаят преподавателският си неуспех?

В процесът на интеграция в училище или в детската градина  децата се нуждаят от допълнителна помощ в учебната подготовка.

Приемам деца от 4 до 11 години, като се водя по учебната им програма и индивидуалните им възможности и интереси. Голяма част от занятията преминават под формата на игра и мултисензорни уроци, което повишава вниманието и концентрацията на малки и големи деца, в този ред и на тяхната продуктивност.

Изготвяне на индивидуална програма за ресурсна подготовка

Такава програма се изготвя, когато идвате при мен в дългосрочен план. Мога да я направя и в случай, че желаете детето ви да отиде при друг ресурсен учител с вече изготвена програма или сами да подготвяте детето си у дома.

За повече информация , попълнете формата в КОНТАКТИ .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s