0

Пролетен букет

via Работа с деца със СОП 🙂

0

Фигурки за изрязване и апликация

С тези коледни фигурки се случват чудеса!

Освен за подобряване на фината  моторика, те са идеално средство и за развитие на количествените представи!

Запазете, принтирайте, изрежете и се забавлявайте 🙂

 

0

Най-разпространените помощни средства и решения за ученици със СОП

Този списък обхваща най-често използваните помощни средства и технически решения в областта на образованието на деца с увреждания. Съвременните техническите помощни средства (ТПС) в областта на образованието на деца с увреждания са над 5 000, но този пост няма за цел да обхване всички възможни, а тези, които са най-силно разпространени поради своята  известност, ефективност и продуктивност.

Техническите помощни средства могат да бъдат обобщени в две основни групи: ниско технологични, механични (low tech) и високо технологични, електронни (hi-tech).
ТПС в областта на образованието могат да бъдат използвани както в самата класна стая (групово),
така и  индивидуално.

Днес ще поговорим за ниско технологичните помощни средства, които улесняват обучителният процес на много деца в България.

НИСКО ТЕХНОЛОГИЧНИ ПОМОЩНИ
СРЕДСТВА (LOW-TECH)
Ниско технологичните помощни средства обикновено се използват индивидуално. Някои от тях могат да бъдат използвани от повече от едно дете с увреждане.

 
Уплътнители за химикали и моливи.

Уплътнителите са различни варианти, тяхното
предназначение е да улеснят задържането на
химикалката или молива и да намалят напрежението
при писане. Използват се върху обикновените
химикалки и моливи. Подходящи  са  за писане с лява и дясна ръка.

Гамата от уплътнителите е разнообразна, над 30 модела, които улесняват захващането и писането.
Подходящи са за ученици с физически и множествени увреждания, засягащи фината моторика.

 

 Удебеляващ уплътнител.

удебеляващ уплътнител

Разновидностите  на химикалки и четки за рисуване в помощ на деца със СОП варират много в последните години и това  определено помага при изборът ни за  най-удобен помощник .

Всички помощни пособия улесняват захващането или задържането на традиционните химикалки, моливи или четки за рисуване. Намаляват напрежението при писане и увеличават контрола.

Подходящи за писане с лява и дясна ръка. Разновидностите на захващане са многообразни, тук са посочени едни от най-често използваните.
Подходящо за деца със следните увреждания:
Физически и множествени увреждания, засягащи фината моторика.

Примери на правилно захващане:

Захващане с палец.

himi

Захващане с показалец.

pokazalec

Захващане чрез “топка”.

topka

Едно от най-хубавите  приспособления е химикалът тип маркер.

Той е с черно мастило,удебелен писец (тип маркер), улеснява писането и четенето, не прозира от другата страна на листа.
Подходящо за деца със следните увреждания:
Зрителни увреждания  и дефицит на внимание.

Химикал , тип черен маркер.

black

Брайлови шило и плоча и хартияbraile
Плочата и шилото са изработени от дърво,
пластмаса и метал. Брайловата хартия е различна
по формат и тежест (плътност). Предлага се
разнообразие от размери и модели. Улесняват
воденето на записки (безшумно средство, за
разлика от портативните брайлови машини).

Ограничител за писане: улеснява усещането и виждането на пространството за писане.
Подходящо за деца със следните увреждания:
Зрителни и когнитивни, увреждания

Изработен от чернаogranichitel
пластмаса, с място
ограничаващо редовете
за писане, бялата дъска е
закрепена от едната
страна и позволява
фиксирането на листа.

Ограничител за писане и четене
Подвижният ограничител улеснява писането и четенето. Ограничителят е образуван от две метални пръчки, минаващи през дължината на папката. Може да бъде използван и за надписване на пликове, етикети и др.
Подходящо за деца със следните увреждания:
Зрителни и когнитивни, увреждания

ogr

Различни типове хартия
Цветна, с контрастни линии, с различна текстура и повърхност и др. В тази група се включват и индикаторите за линии, различни видове от прекъсната линия или средна линия до черна линия.
Подходящо за деца със следните увреждания:
Зрителни и когнитивни, увреждания

Индикатор за линия, контрастен:

indikator

Повечето материали се продават свободно в специализираните магазини, някои от които предлагат помощници и онлайн. Едно от лично проверените от мен  места е АлтерКо 🙂

0

Методика за диагностика на паметта. Тест „10-те думи” на Александър Лурия

Малък материал за колегите психолози, логопеди и специални педагози .

Методика за диагностика на паметта. Тест „10-те думи” на Александър Лурия

1. Цел – Оценка състоянието на паметта, активността на вниманието и уморяемост.

2. Описание – Методиката включва стимулен материал, който се разработва обикновено от самия експериментатор и представлява набор от 10 думи, който трябва да са популярни, кратки (от 1-2 срички и не трябва да са близки по значение). Изследват се трите основни паметови процеса: а/ запомняне (фиксация), б/ възпроизвеждане (репродукция) и в/ задържане (ретенция).

Методиката може да бъде приложена спрямо деца над 5 г. и към възрастни.

Методиката се прилага по следния начин: След инструкция, на изследваното лице се прочита набора от 10 думи и от него се иска да ги възпроизведе в произволен ред, колкото се може повече. Четенето, респ. възпроизвеждането продължава не по-малко от 5-6 пъти, като всеки път експериментаторът маркира в бланката си (списъка с думи) всяка една възпроизведена дума, като отбелязва с цифра последователността, в който е била възпроизведена (виж приложената бланка). Ако изследваното лице каже някоя от думите втори или трети път, тя се маркира само веднъж.

3.1. Инструкция (вариант за деца): ”Сега ще проверим твоята памет. Аз ще ти казвам думи, ти ще ги чуеш, а след това ще ги повториш колкото можеш. Повтаряш ги в произволен ред, така както се сещаш за тях”

Психологът прочита предварително подготвения списък от думи, без да бърза, отчетливо и ясно. Изчаква отговора на изследваното лице и записва резултата в протокола. След това дава нова инструкция: „Сега отново ще ти прочета всичките думи, а ти трябва отново да ги повториш – и тези, които каза и тези, които пропусна първия път. Порядъка не е важен”

3.2. Инструкция (вариант за възрастни): ”Сега ще Ви прочета няколко думи. Слушайте внимателно. Когато спра да чета, Вие веднага трябва да повторите толкова думи, колкото сте запомнили. Повторете думите в произволен ред.

Психологът прочита предварително подготвения списък от думи, без да бърза, отчетливо и ясно. Изчаква отговора на изследваното лице. След това се дава нова инструкция: „Сега отново ще Ви прочета всичките думи, а Вие трябва отново да ги повторите – и тези, които назовахте и тези, които пропуснахте първия път. Порядъка не е важен”

Следващите опити (от 3 до 5 прочитания), се повтарят без инструкция, психологът просто казва: „А сега още веднъж”.

След 5-6 повторение, психологът казва: „След един час ще ми кажете думите още веднъж”.

На всеки етап, след повторението на думите, психологът записва възпроизведените думи в протокол, като под всяка възпроизведена дума от списъка, експериментаторът поставя кръстче, за онези, които са били повторени . Ако изследваното лице назове дума, която не е в списъка, тази дума се записва в отделна графа. След един час изследваното лице по молба на психолога възпроизвежда без предварително прочитане запомнените думи, които се фиксират в протокола

4. Стимулен материал: число, хор, камък, гъба, кино, чадър, море, пчела, лампа, котка

5. Обработка и интерпретация на резултатите

Получените и записани в протокола резултати, се отразяват в крива на запомнянето. По формата на кривата могат да се направят изводи за особеностите на запомнянето.

= Здравите деца с всяко следващо възпроизвеждане увеличават количеството на правилно назовани думи, докато изоставащите в развитието си деца възпроизвеждат по-малко количество и могат да демонстрират увеличен брой излишни думи.

= При изследване на възрастни, при третото повторение изследваното лице с нормална памет, обикновено възпроизвежда правилно 9-10 думи.

= Кривата на запомнянето може да даде сведения за състоянието на вниманието при изразена уморяемост. Повишена уморяемост се регистрира в този случай, в който изследваното лице (възрастен или дете) веднага възпроизведе 8-9 думи, а след това всеки следващ път – все по-малко и по-малко, т.е. кривата в графиката не расте, а се снижава.

= Ако изследваното лице възпроизвежда все по-малко и по-малко думи, това може да свидетелства разсейване (отвличане) на вниманието и забравяне.

= Зигзагообразен вид на кривата говори за неустойчивост на вниманието.

= Крива, имаща формата на „плато” свидетелства за емоционална вялост на детето и отсъствие на заинтересованост.

= Броят на думите, запомнени и възпроизведени 1 час по-късно, показват какво е състоянието на дълговременната памет.

Изчисление на успеваемостта при първия етап – фиксация:

В самите графи се очертават най-добрите резултати от повторенията или се пишат в дясно в полето.

1. Успеваемост-фиксация – събират се резултатите от всяко повторение от 1-я етап (пет повторения) и се умножават по 2.

у-фиксация = (5 + 6 + 7 + 9 + 8) х 2 = 33 х 2 – 66 %

Тези 66 % веднага се налагат в класификатора на проф. Константин Мечков и се получава, „умерено нарушение” което е между 68% и 51% ;

Изчисление на успеваемостта при втория етап – репродукция:

2. Успеваемост-репродукция (след 1 час) – разделя се резултата от 2-ри етап и най-добрия резултат от 1-ви етап. Частното се умножава по 100.

у-репродукция = (7 : 9) х 100 = 0,7 х 100 = 70%

Тези 70 % веднага се налагат в класификатора на проф. Мечков и се получава леко нарушение

Изчисление на успеваемостта при третия етап – ретенция:

3. Успеваемост-ретенция – разделя се резултата от 3-ти етап с резултата от 2-ри етап. Частното се умножава по 100.

у-ретенция = (8 : 7) х 100 = 0,1 х 100 = 110%

Тези 110 % веднага се налагат в класификатора на проф. Мечков и се получава „норма” над 84 %

II. „Kрива на запомнянето” (виж отново тест-приложението).

Маркират се от графиката постиженията от всеки етап и се свързват в крива;

Ø Маркери за норма:

– норма – възходяща линия

– норма – постоянно възпроизвеждане на първите 2-3 и последните 2-3 думи

Ø Маркери за нарушения:

– нарушение – ако го няма началото от 2-3 думи и края от 2-3 думи, имаме „лабилен паметов процес”.

– нарушение – крива тип „зиг-заг” говори за органно-мозъчен проблем, но няма гаранция.

Гаранцията е, ако:

а/ първата точка (първо повторение) е по-ниска от 5 ;

б/ кривата стига по-ниско от 9;

в/ при повторението след 1 час – резултатът е едва 1-2 думи.

Такава крива се нарича „органничен тип паметова крива”.

– нарушение – крива тип „плато” – получава се когато при две и повече повторения резултатът е един и същ. Говори за наличие на „съдова органика” (хипертония, хипотония, склероза, епилепсия). Кривата се нарича „съдов тип паметова крива”

– нарушение – повтаряща се крива при седмо, осмо или девето повторение, т.е. повтаря се без изменение. Кривата се нарича крива „мозъчно-травмен тип”

– нарушение – нови думи (конфабулации), с които запълва паметовите следи. Дори при добър резултат наличието на конфабулации (над 3) говори за „лабилен паметов процес”.

Особености:

– Новите думи (конфабулации), които пациентът си е измислил и посочил при теста е симптом за проблем в механичната памет, затова защото човек несъзнателно запълва паметовите празнини. Колкото са повече, толкова по-зле.

– Важното е броят на запомнените думи да нараства.

– При проблем в паметта кривата е зигзагообрана.

– Друг неблагоприятен вариант е т. нар. „плато” – без промяна.

– Държи се сметка от къде сме почнали и къде е крайната точка, т.е. има ли развитие (успех).

– Ако са налице застойни или отрицателни стойности, тогава говорим за съдов проблем (хипертония, хипотония)

– Признак за наличие на проблем е запомнянето на двата края на набора от думи и „загубване” на тези в средата. Например от 5 до 7 позиция.

Стереотипи на възпроизвеждането

– Когато думите се възпроизвеждат в реда на подаването, говорим за прав стереотип – добра фиксационна способност и за личностен стремеж към подреденост.

– Когато възпроизвеждането започва от последните думи — обратен стереотип – несигурност на изследваното лице — стремеж да се подсигури с последните думи.

– Когато възпроизвеждането е зигзаговидно — зигзаговиден стеретотип — затруднена организация на паметовата способност,

– Може и.да няма стереотип — затруднена организация на паметовата способност,

Ако не искаме да изчисляваме успеваемост, ръководим се от ориентировъчна норма, която е достигането на 8 запомнени думи при третото повторение.

В норма човек може да запомни 7±2 елемента при еднократно подаване (думи, цифри, фигури). В теорията този кри­терий се означава като обем на паметта — пределното число еле­менти, които могат да бъдат запомнени при едно подаване.

При преценка на паметта като способност с методиката “Заучава­не на десет думи” изчисляваме успеваемост за фиксация, която бива два вида: средна успеваемост за фиксация — Уфср., и максимална успеваемост за фиксация — Уфмакс.; изчисляваме и успеваемост на репродукция, възпроизвеждане — Ув.

Средната успеваемост за фиксация е равна на средната аритме­тична от първите пет повторения. Тъй като думите са десет, за всяка възпроизведена дума се полагат 1.0 %. Максималната успеваемост за фиксация, Уфмакс., е равна на най-големия брой думи, запомнен при ,тези пет повторения, умножен по десет. Успеваемостта за възпроиз­веждане изчисляваме по формулата:

У B = (B : У Ф с р) . 100,

където В е броят на възпроизведените думи след един час.

Оформяне на заключение от психологическо изследване

Правила

Външният вид (шапка и антетка) се оформя както при диагностика на вниманието внимание. Съдържанието обаче включва новите сфери, принадлежащи на паметта. И тук не се пишат цифри и проценти, а се посочват степените на Мечков (леко, умерено, значително, тежко, много тежко).

Механично-цифрова слухова памет (Джйекъбсън) – дори при най-малки нарушения има висока значимост, т.е. дори при леко нарушение интерпретацията е за сериозен проблем.

Механично-зрителна памет (Бернщайн) – дава информация за органично нарушение, ако са възпроизведени 3 и по-малко фигури + разминаване в резултатите по Джйекъбсън и „10-те думи” или под 35%.

Паметовата крива дава информация за нарушения от три типа:

а/ мозъчно-съдов

б/ мозъчно-органичен

в/ мозъчно-травмен или травмена болест.

Частични изводи – тук се посочват характерни нарушения, описват се с:

– наблюдава се (установи се, констатирано е) …………. нарушение;

– установена е тенденция към ………………..

Общ извод – Като цяло е установено леко нарушение на фиксацията с тенденция към значително нарушение на възпроизвеждането и ретенцията. Констатирани са признаци на нарушения от „мозъчно-съдов” тип (крива) с изразен лабилен паметов процес (конфабулации)

Примерен образец на бланка

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

ОТ ПРОВЕДЕНО ПСИХОЛОГИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ

на …………………………………………………………………….., на ……… год.

Днес, ……..2009г. от ….. до ….. часа, в ……………(място на провеждане)………….. беше проведено психологическо изследване за диагностика на паметта на ………………………………………………., на ……. г., живеещ в ………………………………………………………………………………….

Получени са следните резултати:

1. Памет

1.1. Фиксация – …………………………………………………………………….

1.2. Репродукция – ………………………………………………………………..

1.3. Ретенция – ……………………………………………………………………..

1.4. Механично-цифрова слухова памет – ……………………………….

1.5. Механично-зрителна памет – ………………………………………….

1.6. Паметова крива – …………………………………………………………

1.7. Конфабулации –

Изводи: ……………………………………………………………………………..
– Частични изводи – ………………………………………………
– Общи, окончателни изводи – …………………………………

Провел изследването:………………………….

/име, фамилия, подпис/

Отп. в 2 екз.

Екз.№ 1 – пациента

Екз.№ 2 – към дело

дата: ……..20..г.

Приложение-1:

Скала на проф. К. Мечков:

Степен Проценти Отклонение

I над 84 няма /норма/

II 84-68 леко

III 68-51 умерено

IV 51-34 значително

V 34-17 тежко

VI под 17 много тежко.

0

Игрите – нашият най-добър приятел !

Много хора ме питат как най-успешно би могло да се работи върху психиката и комуникативните нарушения на децата. Отговорът  е толкова  очевиден, че  някои от вас дори се стряскат – играта! Направена добре и с желание, една игра може да помогне много повече, отколкото изпълнението на сухи нареждания.

За вас подготвих тази малка презентация, която да внесе малко светлина относно ползата на игрите и това как да ги подбираме в зависимост от случая .

Можете да я гледате и теглите свободно.

Поздрави на всички!

Кликнете тук, за да гледате /свалите презентацията:

Игри за развитие на комуникативните умения на децата със соп 🙂