Огледалното писане – проблем ли е ?

Дисграфията се смята за нормален етап от развитието на детето, но се случва да е израз на невроза. Родителите могат да помогнат на малкия ученик с подходящи упражнения.

Случва се 5-6-годишни деца да пишат буквите и цифрите огледално. Родители, не бързайте да поставяте сами диагнозата дисграфия. Според психолозите огледалното писане най-често е естествен етап от развитието на подрастващите. То обикновено е следствие на кратките, напрегнати училищни срокове за усвояване на писането. И лошият почерк, и грешките – пропуснати, недописани или огледални букви, са по-скоро резултат на неправилно обучение, отколкото на патология.

Писането е доста сложен процес на двигателна и зрителна координация. Доказано е, че в началото децата могат да пишат непрекъснато само 3 минути. След това започват да се изморяват. И вместо да укорявате детето, че добре е написало първите букви, а след това не се е постарало, по-добре е да се заемете да му помогнете. Научете го първо да чертае по-дълги успоредни линии, да рисува по-големи кръгове и овали. Едва след това може да го накарате да съкращава линиите и да намалява кръговете. Тренирайте го да фиксира добре реда и неговата среда, както и лявата и дясната, горната и долната част на листа. Добре е по-продължително да се използват специалните тетрадки по писане с пунктирани букви и числа.

Ако и след II-III клас обаче ученикът продължава да пише огледално, може да се допусне, че проблемът е свързан с нервната система или с други болести. Но диагнозата може да бъде установена само от лекар, а не от логопед, учител или училищен психолог. А родителите могат да помогнат на децата си, като приложат метода за изучаването на чужд език. На отделни картончета напишете буквите или думите, които малчуганът най-често е писал неправилно или огледално, с маркер подчертайте грешките. На гърба на картончетата ги напишете правилно. Всеки ден детето трябва да работи с три картончета, три пъти да произнесе думата с точна артикулация и три пъти да напише буквата или думата правилно. Отработените картончета поставяйте в кутия с надпис “Пиша правилно!”. Методът може да ви се струва механичен, но опитът показва, че е ефективен.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s