Ножичката

Хубаво е детето към 5-6 годишна възраст да започне да свиква с ножичката като неотменен партньор в апликациите и подготовката на творчески пана. За тази цел можете да принтирате някой от работните листове, публикувани отдолу и заедно с подходящ тип ножичка да започнете да се упражнявате у дома.

П.С. За деца със СОП, които изпитват особена трудност при научаването на умението рязане, съществува голям  набор от приспособени ножички в АЛТЕРКО 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s